Современная история дизайна

Сипаттама: Дизайнның қазіргі тарихы дизайнның күрделі координациялық рөлін түсінуді қалыптастыруға, жекелеген дизайнды дамытудың тұтас көрінісіне дизайнерлік тәжірибе фактілерін, дүниетаным және шындықты қабылдау формаларының бірі ретінде.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер