История искусств

Сипаттама: Пән, жалпы білім беретін пән ретінде, дүниежүзілік көркем мәдени тарихы және теория саласында ықпал ететін білімді аз деңгейде қамтамасыз етуді талап ететін, студенттің жалпы шығармашылық ойлауы мен қиялын дамыту; өнертану терминалогиясын жақсы меңгеріп, негізгі кезеңдер мен стильдерді білу - сұрыптау дағдыларын меңгеру және көркемдік стиль талдау және бағыттары мен суретшілердің туындыларымен салыстыру.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер