Теория вероятностей и математическая статистика

Сипаттама: Оқытылатын бөлімдер: кездейсоқ оқиғалар, кездейсоқ шамалар және олардың негізгі таралу заңдары, математикалық статистика элементтері. Бұл бөлімдерді білу нақты физикалық үдерістердің ықтималдық модельдерін құруға және зерттеуге, статистикалық деректерді жинау мен өңдеудің негізгі әдістерін игеруге мүмкіндік береді, бұл басқару мен болжауда негіз болып табылады

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер

Мақсат
  • «Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика» оқытудың мақсаты: студенттердің логикалық және алгоритмдік ой жүйесін, қабілеттілігін дамыту, математикалық әдебиеттерді және оның қолданбаларын өз бетімен оқып үйрену, аса күрделі емес қолданбалы математикалық мәселелердің моделін құрастыру машығын қалыптастыру болып табылады.
Міндет
  • - пән бойынша негізгі іргелi ұғымдар жүйесін, негізгі анықтамалар және қасиеттер, теоремалар; - мамандық саласына сәйкес негізгі есептерді шешу әдiстерiн - дәлдiгiнiң бағасы және сенiмдiлiктiң статистикалық өңдеудiң негiзгi әдiстерiн; - кездейсоқ оқиғалар және шамалар туралы түісніктер және олардың таралуларын; - таңдамазаңдылықтар; көлемнiң бағасы, кездейсоқ процестердi сипаттаманың әдiстерiнқалыптастыру. - математикалық модельдi құрап зерттеу; - мамандыққа байланысты қолданбалы есептерді шешудің негізгі әдістерін оқып-үйрену; - түрлі анықтамаларды, кестелерді қолдана білу; - математика пәні және оның арнайы курстары бойынша әдебиеттермен жұмыс жасай білу.
Негізгі әдебиет
  • 1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.-М.: Высшая школа,2008 г 2. Рябушко А.П. Индивидуальные задания по высшей математике ч.4 Минск: Вышейшая школа, 2007г 3. Лисьев В.П., Мусатаева Г.Т. Типовой расчет по теории вероятностей и математической статистике – ВКГТУ, 2002. 3.2 Дополнительная литература 4. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистики.-М.: Высшая школа,2008 5. Гнеденко Б.В. Курс по теории вероятностей.-М.: Наука 2003 6. Солодовников А.С. Теория вероятностей.-М.: Просвещение, 2009