Энергетикалық үрдістерді математикалық үлгілеу

Сипаттама: Берілген пән жылу энергетика міндеттері тұрғысынан математикалық үлгілеу сұрақтарын қарастырады: энергетикалық үрдістердің математикалық үлгілері, олардың формалары, құрылысы және қарапайымдатылуы; статикалық және динамикалық жүйелердегі кесектелген параметрлері бар жүйелердегі әдістер мен алгоритмдер; дисперсті параметрлері бар жүйелердегі әдістер мен алгоритмдер; шекаралық есептерді шешу; геометриялық нысандардағы алгоритмдер мен әдістер.

Кредиттер саны: 6

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Базалық пәндер