Жылуэнергетикада технологиялық жүйелердің тиімділігі мен сенімділігін арттыру

Сипаттама: Пән жылу энергетикалық нысандардың технологиялық жүйелерін олардың жұмыс жасауындағы тиімділігі мен сенімділігі тұрғысынан зерттейді. Ол жылу энергиясын өндірудің, тасымалдаудың, таратудың және пайдаланудың технологиялық жүйелерін дамыту мен жетілдіруді, сондай-ақ жылу техникасы жүйелерінің ПӘК арттыру жолдарын, жылу техникасы жүйелерінің элементтерін пайдалануға әсер ететін факторларды және олардың жұмысының сенімділігін арттырудың жолдарын оқытады.

Кредиттер саны: 5

Компонент: ЖОО компоненті

Цикл: Кәсіптік пәндер