Қоршаған ортаға әсер ету тұрғысынан жылуэнергетика кәсіпорындарының технологиялық үрдістері

Сипаттама: Пән қоршаған ортаның ластануы тұрғысынан жылу энергиясын өнеркәсіптік өндірудің технологиялық үрдістерін зерттейді. Қатты өндірістік қалдықтардың түзілуін, ластанған сарқынды суларды және ластаушы заттардың атмосфераға лақтыру сұрақтары қарастырылады, сондай-ақ жылу энергиясын өндірудің озық технологиялары және қоршаған ортаға эмиссияны азайту бағытында оларды жетілдіру тәсілдері зерттеледі.

Кредиттер саны: 5

Компонент: Таңдау бойынша компонент

Цикл: Кәсіптік пәндер