Магистранттың ғылыми зерттеу жұмысы, соның ішінде тағылымдамадан өту мен магистрлік диссертацияны орындау

Сипаттама:

Кредиттер саны: 9

Компонент: Міндетті компонент

Цикл: Қосымша оқу түрлері