Д.Серікбаев атындағы ШҚТУ білім беру бағдарламалар тобының тізімі

Д.СЕРІКБАЕВ   атындағы  ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

мемлекеттік   лицензия №12016669 от 02.11.2012г.

мекен-жай: Өскемен қ.   Серікбаева көшесі, 19  тел: 8(7232)510-885, 8(7232)540-354 

Сайт: www.ektu.kz

Жалпы орта білім негізінде БАКАЛАВРИАТ бағдарламалар тобының тізімі

Білім беру бағдарлама тобы Білім беру бағдарламасының атауы Мамандануы ҚР БҒМ гранттар саны 2020/2021 оқу ж. ШҚО ЖАО 2020/2021 жылдарға арналған гранттар саны Серпін бағдарламасы бойынша грант саны Профильді пәндер
1 В071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру 1 6В07201 Металлургия 1. Түсті металлургия
2. Ұнтақты металлургия, композициялық материалдар мен жабындар
3. Уран өнімін алудың инновациялық әдістері
1652 20 30 Математика -физика
2 6В07202 Пайдалы қазбаларды байыту  
3 6В07203 Тау-кен ісі 1.Маркшейдерлік іс
4 6В07204 Геология және пайдалы қазба кен орнын барлау 1. Сандық технологияларды қолдану арқылы жерді қашықтықтан зерттеу әдістері
2. Гидрогеология және инженерлік геология
2 В079 Орман шаруашылығы 5 6В08301 Орман ресурстары және орман шаруашылығы   132 1 0 Биология география
3 В082 Су ресурстары және суды пайдалану 6 6В08601 Су ресурстары және суды пайдалану 1. Гидрология 130 10 50 Математика -физика
4 В094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар 7 6В11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі 1. Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы еңбекті қорғау
2.Экологиялық инженерия
450 3 0 Математика -физика
8 6В11202 Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың қауіпсіздігін инновациялық басқару  
5 В057 Ақпараттық технологиялар 9 6В06101 Ақпаратық жүйелер   2318 16 100 Математика -физика
10 6В06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 1.Виртуалды және кеңейтілген нақтылық
11 6В06103 Математикалық және компьютерлік модельдеу 1. Ақпаратты қорғаудың математикалық әдістері
6 В059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар 12 6В06202 Радиотехника   500 2 50 Математика -физика
7 В054 Физика 13 6В05301 Техникалық физика 1. Атом энергетикасына арналған материалдар 847 0 0 Физика-математика 
8 В063 Электр техникасы және автоматтандыру 14 6В07101 Автоматтандыру және басқару 1. Өндірістік кәсіпорындардағы технологиялық процестерді автоматтандыру және басқару
2. Автоматтандыру және жұмысты басқару Internet of things
700 3 0 Математика -физика
9 В064   Механика және металл өңдеу 15 6В07112 Механика және металл өңдеу 1. Технологиялық машиналар мен жабдықтар
2. Инженерлік технология, металл кесетін станоктар мен құралдар   3. Дәнекерлеу өндірісі үшін жабдықтар мен технологиялар
1420 7 50 Математика -физика
16 6В07105 Аспап жасау 1. Мехатроника
2. Медициналық инжиниринг
3. Роботтық дрондар
10 В062 Электр техникасы және энергетика 17 6В07103 Жылу энергетикасы   1775 21 20 Математика -физика
18 6В07104 Электр энергетикасы 1. Жаңартылатын энергия
11 В065 Автокөлік құралдары 19 6В07107 Көлік, көліктік техника және технологиялар 1.Автомобильдер және инновациялық технологиялар
2. Электрлік және гибридті автомобильдер
550 2 0 Математика -физика
12 В095 Көлік қызметтері 20 6В11303 Жол қозғалысын ұйымдастыру   350 1 0 Математика -география
21 6В11302 Логистика (Көлік)  
13 В031 Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіп дизайны 22 6В02101 Дизайн 1. Түсті металлургия.
2. Ұнтақты металлургия, композициялық материалдар мен жабындар.
0 0 0 Білім беру бағдарлама топтарының атауы - Білім беру бағдарлама топтарының атауы
14 В073 Сәулет 23 6В07301 Сәулет   300 1 40 Білім беру бағдарлама топтарының атауы - Білім беру бағдарлама топтарының атауы
15 В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс 24 6В07302 Геодезия және картография 1. Құрылыстағы геодезия
2. Қолданбалы геодезия
2450 9 50 Математика -физика
25 6В07305 Құрылыс  
26 6B07309 Жобалаудағы - BIM технологиялар  
27 6В07310 Сумен қамту және канализация  
28 6В07311 Инженерлік жүйелер мен желілер  
29 6В07303 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру 1. Бетон және керамикалық құрылыс материалдарының өндірісі
30 6В07304 Автомобиль жолдарын жобалау және құрылысы  
16 В075 Кадастр және жерге орналастыру 31 6В07312 Жер кадастры және жерге орналастыру 1. Дәлмөдәл егіншілік
2. Кадастр
3. Жерге орналастыру
290 1 10 Математика -география
17 В076 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) 32 6В07501 Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша)   360 1 0 Математика -физика
18 В044 Менеджмент және басқару 33 6В04103 Өндіріс жүйелерін бизнес-басқару   0 0 0 Математика -география
34 6В04101 Электрондық бизнес экономикасы  
35 6В04109 Мемлекеттік қаржылық менеджмент   0 10 0
19 В045 Аудит және салық салу 36 6В04104 Есеп, талдау және кәсіпорындағы аудит   140 6 0 Математика-география
20 В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі 37 6В04106 Ғылымды қажетсінетін кәсіпорынның қаржыларын басқару   0 0 0 Математика-география
21 В047 Маркетинг және жарнама 38 6В04107 Social медиа маркетинг   0 0 0 Математика-география
          14364 114 400  

Техникалық және кәсіптік білім беру базасында БАКАЛАВРИАТ (қысқартылған оқу мерзімі)

Білім беру бағдарлама тобы Білім беру бағдарламасының атауы Мамандануы ҚР БҒМ гранттар саны 2020/2021 оқу ж.
1 В171 Металлургия 1 6В07201 Металлургия  1. Түсті металлургия
2. Ұнтақты металлургия, композиттік материалдар және жабындар.
3. Уран өнімдерін алудың инновациялық әдістері
20
2 В071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру 2 6В07202 Пайдалы қазбаларды байыту   50
3 6В07203 Тау-кен ісі 1. Маркшейдерлік іс
4 6В07204 Геология және пайдалы қазба кен орнын барлау 1. Сандық технологияларды қолданумен Жерді зерттеудің қашықтықтағы әдістері.
2. Гидрогеология және инженерлік геология.
3 В079 Орман шаруашылығы 5 6В08301 Орман ресурстары және орман шаруашылығы   50
4 В082 Су ресурстары және суды пайдалану 6 6В08601 Су ресурстары және суды пайдалану 1. Гидрология  100
5 В094 Санитарлық-профилактикалық іс-шаралар 7 6В11201 Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі 1. Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы еңбекті қорғау
2. Қоршаған ортаны инженерлік қорғау.
0
8 6В11202 Табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың қауіпсіздігін инновациялық басқару  
6 В057 Ақпараттық технологиялар 9 6В06101 Ақпаратық жүйелер   150
10 6В06102 Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 1. Виртуалды және толықтырылған шынайылық
11 6В06103 Математикалық және компьютерлік модельдеу 1. Ақпаратты қорғаудың математикалық әдістері
7 В059 Коммуникациялар және коммуникациялық технологиялар 12 6В06202 Радиотехника   0
8 В054 Физика 13 6В05301 Техникалық физика 1. Атом энергетикасына арналған материалдар 5
9 В063 Электр техникасы және автоматтандыру 14 6В07101 Автоматтандыру және басқару 1. Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы процестерді автоматтандыру және басқару
2. Internet of things жұмысын автоматтандыру және басқару
20
10 В064 Механика және металл өңдеу 15 6В07112 Механика және металл өңдеу 1. Технологиялық машиналар және жабдықтар
2. Машинажасау технологиясы, металл кескіш білдектер мен саймандар
3. Дәнекерлеу өндірісінің жабдықтары мен технологиясы
80
16 6В07105 Аспап жасау 1. Мехатроника
2. Медициналық инжиниринг (Медициналық техника)
3. Роботтық дрондар
11 B162 Жылу энергетикасы 17 6В07103 Жылу энергетикасы   25
12 В062 Электротехника и энергетика 18 6В07104 Электроэнергетика 1. Возобновляемая энергетика 25
13 В065 Автокөлік құралдары 19 Көлік, көліктік техника және технологиялар
1. Автомобили и инновационные технологии
2. Электрические и гибридные автомобили
50
14 В095 Көлік қызметтері 20 6В11303 Жол қозғалысын ұйымдастыру   50
21 6В11302 Логистика (Көлік)  
15 В031 Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіп дизайны 22 6В02101 Дизайн 1. Сәулеттік қоршаған  ортаның дизайны  
2. Графикалық дизайн
25
16 В073 Сәулет 23 6В07301 Сәулет   0
17 B174 Геодезия және картография 24 6В07302 Геодезия және картография 1. Құрылыстағы геодезия.
2. Қолданбалы геодезия
0
18 В074 Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс 25 6В07305 Құрылыс   50
26 6B07309 Жобалаудағы - BIM технологиялар  
27 6В07310 Сумен қамту және канализация  
28 6В07311 Инженерлік жүйелер мен желілер  
29 6В07303 Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру  
30 6В07304 Автомобиль жолдарын жобалау және құрылысы  
19 В075 Кадастр және жерге орналастыру 31 6В07312 Жер кадастры және жерге орналастыру 1. Дәлме-дәл егіншілік
2. Кадастр Жерге орналастыру
10
20 В076 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) 32 6В07501 Стандарттау және сертификаттау (сала бойынша)   40
21 В044 Менеджмент және басқару 33 6В04103 Өндіріс жүйелерін бизнес-басқару   0
34 6В04101 Электрондық бизнес экономикасы  
35 6В04109 Мемлекеттік қаржылық менеджмент  
22 В045 Аудит және салық салу 36 6В04104 Есеп, талдау және кәсіпорындағы аудит   0
23 В046 Қаржы, экономика, банк және сақтандыру ісі 37 6В04106 Ғылымды қажетсінетін кәсіпорынның қаржыларын басқару   0
24 В047 Маркетинг және жарнама 38 6В04107 Social медиа маркетинг   0
 •  Барлық білім беру бағдарламары бойынша оқыту қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі. Оқыту нысаны: күндізгі, колледж және ЖОО базасында екінші жоғары білім негізінде жеделдетілген.
 •  Университетте орта, орта арнаулы және жоғары білімнің біріктірілген жүйесінде жоғары оқу орнына дейінгі бағдарламаларды іске асыруға арналған Виртуалды академия құрылған.
 •  ШҚМТУ - әскери кафедрасы бар Шығыс өңірдегі жоғары оқу орны, онда бітіруші түлектер жоғары білім туралы дипломмен бірге офицер атағын алады. Тек қана ШҚМТУ студенттері әскери кафедрада оқу құқығына ие.
 •  ШҚМТУ – бұл Қазақстанның шығыс аймағындағы жалғыз техникалық мемлекеттік жоғары оқу орны, ол инженерлік, автожол, сәулет ЖОО Халықаралық қауымдастығының, сол сияқты АҚШ пен Қазақстанның ЖОО қаржы және басқару мектептерін зерделеу бойынша американдық консорциумның мүшесі болып табылады.
 •  ШҚМТУ – бұл заманауи беделді білім алудың тамаша жағдайы: жаңа білім беру технологиялары; Интернет пен Wi-Fi аймағына қол жетімді заманауи құрылғылармен жабдықталған ақпараттық-есептеу орталығы; 850 мыңнан астам кітап қоры мен электронды оқулықтары бар кітапхана мен оқу залы. Қажетті құжаттар:
 •  Білім туралы құжат (аттестат/дипломның түпнұсқасы және көшірмесі)
 •  3 x 4 көлемді 6 фотосурет
 •  086-У үлгісіндегі медициналық анықтама, 063-нысандағы екпе құжатының көшірмесі
 •  ҰБТ сертификаты (түпнұсқасы және көшірмесі)
 •  Мемлекеттік грант иегерінің қуәлігі
 •  Жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (түпнұсқасы және көшірмесі)
 •  Әскери куәліктің көшермесі (күндізгі оқу нысаны үшін)
 •  Кешенді тестілеуге қатысу үшін төлемақынын түбіртегі (ҰБТ тапсыратын талапкерлер үшін)


Жадынама Ұлттық біріңғай тестілеуді тапсыратын орта білім беру ұйымдарының ағымдағы жылғы бітірушілері үшін