2014 жылдын 6 ақпанында INARM (информатика және менеджмент: біліктіліктің ауқымдары болонский стилінде) ғылыми-тәжірибелі вебинар өткізілді: Біліктілік рамасының талатарына сәйкес оқыту әдісдердің, ақы-пұлдардың және технологиялардың тексерісінің нәтижесі.

Семинардың бағдарламасы: (http://inarm.uni-koblenz.de/content/webinar-06022014)

Баяндамашы Лауазым, ұйым Тақырыбы
Кузора Игорь Вячеславович к. ф.-м. н., Білім беру бағдарламаларының бөлім бастығы, "1С" фирмасы, білім бері комитетінің координаторы, (АП КИТ) компьютерлік және ақпараттық технологияның кәсіпорнының ассоциациясы Профессиональные стандарты в формирующейся системе профессионально-общественной аккредитации образовательных программ профобразования
Абдурахмонов Умархон Абуабдулло Рудаки атындағы Кулябск госуниверситетінің доценті Взаимодействие таджикских вузов и работодателей: проблемы и перспективы
Салиев Алишер И.Раззакова атындағы Кыргыз мемлекеттік техникалық университетінің Техникалық ғылымның докторы, профессор Об участии работодателей в разработке квалификационных отраслевых рамок
Григорьянц Армен Артёмович к. ф.-м. н., Ресейлік-армян(Славян) университетінің доценті Специализированные системы управления обучением как средство повышения качества образования
Мансурова Мадина Есимхановна к.ф.-м.н., доцент, Аль-Фараби атындағы КазНУ информатика кафедрасы Профессиональный стандарт как результат взаимодействия рынка труда и рынка образования
Василий Васильевич Тихомиров ВМК МГУ деканының ОӘЖ бойынша орынбасары, доцент Ориентиры проектирования профилей ИКТ. Европейский опыт

 

ШҚМТУ қатысышылары: Оразалина З.З., Рохас Криулько Н.П., Турганбаева Д.М.

(вебинар жазбасы мына мекен жайда: http://live.wiziq.com)