Dáýlet Serikbaev atyndaǵy Shyǵys Qazaqstan memlekettik tehnıkalyq ýnıversıteti

Зертеу бөлімдері

Трансмиссиялық электрондық микроскопия бөлімі

Трансмиссиялық электрондық микроскоп JEM-2100, «JEOL Ltd.» компаниясының өнімі (Жапония), STEM-жүйесімен және INCA Energy TEM 350 энергодисперстік микро (нано) талдау жүйесімен, X-MAX 80 кристаллымен «OXFORD Instruments Analytical Limited» компаниясының өнімі (Ұлыбритания)

 • Үдетуші кернеу: 200 кВ-қа дейін
 • Ажырату қабілеті: 0,19 нм дейін
 • Аспаптық ұлғайту: х1 500 000 дейін
 • Анықталатын элементтер: Be-ден Pu-ға дейін
 • Детектордың энергетикалық ажырату қабілеті: 127 эВ

Материалдардың құрамын зертеу, микродифракция әдісімен кристалдық фазаларды сәйкестендіру, бөлшектердің және кристалдардың өлшемін анықтау, кристалдық және аморфты фазаларының сандық арақатынасын анықтау, нүктелік облыста сапалы және сандық элементтік микро (нано) талдау жасау, берілген тізбек бойынша элементтердің үлестіруінің кескіндерін құру, таңдалған бөлімшесінде элементтерді үлестірудің карталарын құру.

Зерттеушiлер:

 • жетекшi инженер-зерттеушi, физик-математик, Мисевра Сергей Яковлевич, e-mail SMisevra@ektu.kz
 • инженер-зерттеуші, РФ Ф-М.Ғ.Д, Алонцева Дарья Львовна, e-mail: DAlontseva@ektu.kz
 • инженер-зерттеуші, материалтану магистрі Джес Алексей Владимирович, e-mail: ADzhes@ektu.kz

Трансмиссиялық электрондық микроскопқа сынама дайындау

PIPS 691 дәлме-дәл иондық жылтырату жүйесі. Трансмиссиялық электрондық микроскоп үшін жұқа қабыршақтарды алу тәсілі. TenuPol-5 электролиттiк жiңiшкерту автоматтық құралы. Жұқа фольга алу

Сынама дайындаушы:

 • инженер-лаборант, материалтану магистрі Джес Алексей Владимирович. e-mail: ADzhes@ektu.kz

Растрлік электрондық микроскопия бөлімі

JSM-6390LV растрлық электрондық микроскопия, «JEOL Ltd.» компаниясының өнімі (Жапония), «OXFORD Instruments Analytical Limited» компаниясының (Ұлыбритания), INCA Energy Penta FET X3 энергодисперсті микроталдау жүйесімен.

 • Үдетуші кернеу:30 кВ дейін
 • Ажырату қабілеті: 3 нм дейін
 • Аспаптық ұлғайту: х300 000 дейін
 • Анықталатын элементтер: B-тан U дейін
 • Детектордың энергетикалық ажырату қабілеті: 137 эВ

Сынамалардың тегіс бетіндегі микроструктурасымен топографиясын зертеу (сонымен қатар, төмен вакуумда – диэлектриктерді), нүктелік облыста сапалы және сандық элементтік микро талдау жасау, берілген тізбек бойынша элементердің үлестіруінің кескіндерін құру, таңдалған бөлімшесінде элементтерді үлестірудің карталарын құру.

Зерттеушiлер:

 • инженер-зерттеуші, физика магистрі Садібеков Айдар Бекадилович e-mail: ASadibekov@ektu.kz
 • инженер-зерттеуші, PhD докторы (физика мамандығы бойынша) Русакова Алена Викторовна, e-mail: ARussakova@ektu.kz ARussakova@gmail.com

Растрлік электрондық микроскопқа сынама дайындау:

Minitom дәлме-дәл кесу білдегі «Struers» (Дания) компаниясы өнімі.
Растрлық электрондық және оптикалық микроскопия зерттеу әдістеріне арналған минералдық, керамикалық және металдық үлгілерді дәлме-дәл кесу.

 

LaboForce-3 автоматты түрде ажарлатып, ысып жылтырататын құрылғысы бар LaboPol-5 ажарлату-ысып жылтырату білдегі «Struers» (Дания) компаниясы өнімі.
Растрлық электрондық және оптикалық микроскопия зерттеу әдістеріне арналған минералдық, керамикалық және металдық үлгілерді ажарлату және ысып жылтырату

Сынама дайындаушы:

 • Инженер-лаборант, техника ғылымдарының магистрі Сағидұғұмар Амангелді Нұрмұханбетұлы

Рентгендік дифрактометр бөлімі

X’Pert PRO рентгендік дифрактометр, «PANalitical» компанияның өнімі (Нидерланды).


 • Дифракция бұрышын өлшеу диапазоны: 2θ: -12ºден +140º дейін.
 • Сканерлеудің минималды адымы: 0,001º

Сапалы, жартылайсанды фазалық талдау жасау, ұяшықтардың параметрлері мен кристаллдардың бағыттарын анықтау, поликристалдардың құрамы мен текстурасын және микро кернеуін анықтау.

Зерттеушілер:

 • инженер – зертеуші, ф.-м.ғ.к. Прохоренкова Надежда Валерьевна, e-mail: NProkhorenkova@ektu.kz.

 

Сектор масс-спектрометрии и атомно-эмиссионной спектрометрии

Индуктивті байланысқан плазмалы ICP-MS Agilent 7500cx масс-спектрометрі, «Agilent Technologies» компаниясының өнім (АҚШ).

Анықталатын элементтік минималды концентрациясы

 • сұйық нысандарда:10-9 г/дм3дейін
 • қатты заттарда:1 ppb дейін

Бейорганикалық заттар мен материалдарға сапалы элементті талдау жасау, (бейорганикалық сұйықтар, таужыныс, кен, металлдар, керамика), изотопты анализ.

Микротолқынды плазманың атомдық-эмиссиялық спектрометрі Agilent 4100 «Agilent Technologies» компаниясының өнімі (АҚШ).

Анықталатын элементттік минималды концентрациясы

 • сұйық нысандарда:10-7 г/дм3 дейін
 • қатты заттарда:0,1 ppm дейін

Бейорганикалық заттар мен материалдарға сапалы элементті талдау жасау.

Зерттеушi:

 • инженер - зертеуші, химия магистрі Полежаев Станислав Николаевич. e-mail: SPolezhaev@ektu.kz

 

Масс-спектрометр және атомдық-эмиссиялық спектрометрлеріне сынама дайындау

Сынамаларды ыдыратуға арналған Multiwave 3000 микротолқынды пеш, «Anton Paar» компания өнімі (Австрия).

 

Масс-спектрометр және атомдық-эмиссиялық спектрометрлеріне ұнтақ сынамаларды қышқылдық ыдыратуына арналған.

Сынама дайындаушы:

 • лаборант, металлургия бакалавры Забавская Анжела Владимировна.

Рентгенфлуоресценттік спектрометрия, спектрофотометрия және колориметрия бөлімі

СРВ-1М рентгенфлуоресценттік спектрометр «ТехноАналит» ЖШС өнімі (ҚР, Өскемен).

 • Өлшенетін энергия диапазоны: 2-ден 30 кэВ дейін
 • Массалық құрамды өлшеу шегі: 0,1% -дан 100% дейін
 • Детектордың энергетикалық ажырату қабілеті: 180 эВ-тан аз

Қатты, сұйық, ұнтақ, сынамалардың құрамындағы химиялық элементтерді сапалы және санды түрде анықтау, минералогиялық, биофизикалық, биологиялық, экологиялық нысандарға экспресс-анализ жасау.

Спектрофотометр «UNICO-1201» «UNICO» компаниясы өнімі (АҚШ).
 • Толқын ұзындықтарының спектрлiк ауқымы: 325-1000 нм
 • Өткiзу жолағы: 5нм
 • Толқын ұзындығының қателiгі: 2 нм артық емес
 • Толқын ұзындығы қайталаныуы: 1 нм
 • Сейілген жарық (сәулелеік энергия бөгеттері): 340 және 400 нм кезінде 0.5%Т 
 • Фотометриялық ауқым: өткiзу коэффициенті (Т) 0 ден 125% дейін, оптикалық тығыздық (А) 0 ден 3.0 дейн
 • Концентрация мәнінің ауқымы: от 0 до 1999 С
 • Өткiзу коэффициентін анықтау қателiгі, 1.0%Т артық емес 
 • Кюветердің жұмыс ұзындығы:5-10-20-30-40-50 мм
Өткiзу коэффициентін, оптикалық тығыздықты және ерiтiндiнiң концентрациясын өлшеу.

Портативті колориметр DR890 (HACH2129) «United Products & Instruments, Inc.» компаниясы өнімі (АҚШ).

 
 • Пайдаланылатын толқын ұзындықтары, нм: 420, 520, 560, 610
 • Толқын ұзындығының дәлдiгi: ±1 нм 
 • Өлшеудiң режiмдерi: өткiзу, жұтылу, концентриация
 • Фотометриялық ауқым, А: 0-2
 • Фотометриялық қайта өндiрiнгiштiк 1 А, А кезінде: ±0,005
 • Фотометриялық сызықтылық 0-1 А, А кезінде: ±0,002
 • Жарық шашырауы, %Т 400 нм кезінде: <1
Элементтердiң иондарын мөлшерін, және ерiтiндiлердегi органикалық заттарды анықтау.

Радон, торон және  оларға еншiлес өнімдерді бақылауға арналған өлшеу кешені «Альфарад плюс» «НТМ-Защита»  ЖШҚ өнімі (РФ)

 Эквиваленттi көлемдi белсендiлiктi өлшейтін блог  

 •  Радонның өлшеу диапазоны: 1 Бк/м3 ден 1*106  Бк/м3 дейін 
 • Торонның  өлшеу диапазон:, 0,5 Бк/м3 ден 1*104  дейін Бк/м3

Көлемдi белсендiлiктi өлшейтін блог

 • Ауадағы 222-радонның өлшеу диапазоны:  1 Бк/м3 ден 2*106 Бк/м3   дейін
 • 216Po(ThA) өлшеу диапазоны:  1*10-3 ден 1*102 имп./с дейін
 • Су сынамаларындағы 222-радонның өлшеу диапазоны:  6 Бк ден 800 Бк дейін
 • Топырақ бетiндегі  радонның тығыздығын және ағысын өлшеу диапазоны:  20 мБк/с*м2  ден 103 мБк/с*м2 дейін
 •  Сынама алғыларға  алдын ала ауаның сынамасын алу арқылы 222 -радонның өлшеу диапазоны: 20 Бк/м3 ден  107 Бк/м3 дейін
 • Топырақ ауасы сынамаларындағы  222 -радонның өлшеу диапазоны: от 103 до 106 Бк/м3

Экспресті өлшемдер мен радон-222  (222Rn)  көлемдік белсенділігінің үздіксіз мониторингі және ыдыраудың саны 216Po (ThA), сонымен қатар эквивалентті көлемдік белсенді радон мен торон -220 (220Тn) ауадағы тұрғын, жұмыс жайларда және ашық ауада болады. Радон -222 құрам өлшемі суда, топырақ ауасында, радонның топырақ бетіндегі тығыздық ағысын анықтау.

Зерттеушi:

 • инженер-зерттеуші, химия магистрі Полежаев Станислав Николаевич. e-mail: SPolezhaev@ektu.kz

Таразыға тарту бөлimi

AUM210-E электрондық аналитикалық таразы «Abbota Corporation» компаниясы өнімі (АҚШ). ВЛТЭ-1100 зертханалық таразы ЖШҚ «Госметр» компаниясы өнімі (Ресей).
0,1 мг-ға дейінгі дәлдікпен, 210 г-ға дейінгі сынамалар мен үлгіледі таразыға тарту. 0,01 г-ға дейінгі дәлдікпен, 1100 г-ға дейінгі сынамалар мен үлгілерді таразыға тарту

Таразыға тарту :
Лаборант, металлургия бакалавры Забавская Анжела Владимировна